top of page
combat ju jitsu.jpg

Ju Jitsu Combat sistem

Ordu, polis ve güvenlik şirketleri için Ju Jitsu nun yakın savunma bölümünün amacı yetklilileri ve kanun uygulayıcı bölümleri eğitmek ve fikirlerini şampiyonaya taşımaktır.

Güvenlik Yakın Savunma disiplini müsabıklar arasında farklı çeşitten ataklara karşı savunmayı gösterir. Ataklar her biri 4 atak içeren 4 grupta tanımlanır ve sistematize edilir. Müsabıklar savunma tekniklerini seçmekte serbesttirler.

bottom of page